Doelstelling stichting

Stichting Verkeersregelaars Evenementen Vianen (SVEV) heeft tot doel om andere stichtingen, organisaties, verenigingen en andere die een evenement in de gemeente Vianen organiseren te ondersteunen bij de opleiding, examinering en kleden van verkeersregelaars.

Stichting Verkeersregelaars Evenementen Vianen zal jaarlijks, in de maanden maart en/of april, een of meerdere opleidingsdagen organiseren. Tijdens deze opleidingsdagen zullen nieuwe verkeersregelaars worden opgeleid en geëxamineerd. Tevens hebben reeds eerder gediplomeerde verkeersregelaars de mogelijkheid hun mandaat met één jaar te verlengen.